Christofer Fredriksson
Internationell koordinator

Christofer Fredriksson

Avdelning: Utbildningsadministrativa avdelningen
E-post: christofer.fredriksson@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 252

Jag arbetar som koordinator med programmen Erasmus+ ICM (utomeuropeisk mobilitet), MFS (Minor Field Studies), Linnaeus-Palme samt Erasmus+ KA2 (Strategiskt partnerskap och Kapacitetsuppbyggnad).

Som Internationell koordinator stödjer jag ansökningsprocesser och koordinerar ovanstående program samt informerar studenter, lärare och administrativ personal om internationella utbytes- och samarbetsmöjligheter.

Jag representerar Operahögskolan i styrelsen för NordPlus Music och är kontaktperson för nätverken AEC (Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen), NordOpera och European Opera Academy.

---

Har du frågor om studier eller behöver ett intyg?
Är du intresserad av någon av våra utbildningar?
Är du student på SKH eller har du läst här tidigare vill ha intyg som visar vad du läser eller tidigare har läst?

Då ska du inte kontakta mig direkt.

Skicka istället e-post till den skola som din utbildning tillhör så svarar vi så snabbt vi kan.

Skolornas e-postadresser hittar du här