Christina Edenås
Utbildningssamordnare, stöd till studentkåren

Christina Edenås

Avdelning: Utbildningsadministrativa avdelningen
E-post: christina.edenas@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 636