Christer Waldenström
Handläggare med samordningsansvar

Christer Waldenström

Avdelning: Utbildningsadministrativa avdelningen
E-post: christer.waldenstrom@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 546

Jag arbetar med utbildningsadministrativa frågor, framför allt frågor kring utbildningsplanering och uppföljning. Jag är också ställföreträdande avdelningschef för Utbildningsadministrativa avdelningen.