Charlie Åström
Lektor i ljusdesign

Charlie Åström

Avdelning: Institutionen för scenkonst
E-post: charlie.astrom@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 573

På vilken utbildning och i vilket ämne undervisar du på SKH?
Jag är lektor i ljusdesign vid Institutionen för scenkonst.

Vad vill du lyfta fram inom ditt område?
Tekniken inom scenkonsten har en mycket snabb utveckling, och vi står inför nya intressanta utmaningar med t.ex. införandet av LED-ljus, och nya sätt att samköra visualisera och styra våra instrument på. Det är en väldigt intressant tid att vara verksam i. Utvecklingen påverkar också vår syn och arbetssätt kring de konstnärliga funktionerna och uttrycken.

Vad tycker du är viktigt inom ditt område och din roll som lärare?
Min roll som lektor i ljusdesign är att förbereda studenterna för ett professionellt yrkesliv, ge de nödvändiga kunskaper i hantverket samt verktyg för att kunna utveckla sitt eget konstnärskap. Ge dem en förståelse för ljusets funktion i relation till skådespelare/aktörer, text och  de andra visuella uttrycken.