Bjarne Löwdin
Adjunkt i musik

Bjarne Löwdin

Avdelning: Institutionen för danspedagogik
E-post: bjarne.lowdin@uniarts.se

På vilken utbildning och i vilket ämne undervisar du på SKH?
Jag är adjunkt i musik på DOCH, Dans och Cirkushögskolan.

Berätta något som du vill lyfta fram inom ditt område.
Musikens självklara och inneboende kraft.

Vad är viktigt för dig i din roll som lärare?
Skapa förståelse för sambandet mellan musik och rörelse.

Har du några råd till den som vill söka till SKH?
Låt dig inte alltför mycket påverkas av andras åsikter och tyckanden.

Vad gör du när du inte undervisar här på SKH?
Jag arbetar på Balettakademien och Base 23.