Åsa Rurling
Kvalitetshandläggare

Åsa Rurling

Avdelning: Ledningskansli
E-post: asa.rurling@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 629

Jag är kvalitetshandläggare och jobbar framför allt med högskolans kvalitetssystem.