Åsa Johansson
Biträdande avdelningschef

Åsa Johansson

Avdelning: Fastighets- och serviceavdelningen
E-post: asa.johansson@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 562

Jag jobbar med olika strategiska uppdrag på Fastighets- och serviceavdelningen, främst inom lokalförsörjning. Jag är också projektledare för SKH:s eventuella samlokalisering till ett gemensamt campus.