Anna Efraimsson
Prefekt, lektor i koreografi

Anna Efraimsson

Avdelning: Institutionen för dans, Rektors stab
E-post: anna.efraimsson@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 843