Anna-Carin Stymne
Handläggare

Anna-Carin Stymne

Avdelning: Forskningskansliet
E-post: anna-carin.stymne@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 298

Jag ansvarar för administration av forskarutbildningen i frågor som rör exempelvis individuella studieplaner och kurspoäng. Jag är även kontaktperson för doktorander och handledare samt sekreterare i Forskarutbildningsutskottet.