Anna-Carin Stymne
Handläggare

Anna-Carin Stymne

Avdelning: Forskningskansliet
E-post: anna-carin.stymne@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 298

Jag ansvarar för administration och beredning av ärenden som berör interna och externa projektmedel för konstnärlig forskning samt för information och råd om forskningsetiska frågor.