Anders Flodin
Lektor i musikteori

Anders Flodin

Avdelning: Institutionen för opera
E-post: anders.flodin@uniarts.se

På vilken utbildning och i vilket ämne undervisar du på SKH?
Jag undervisar i musikteori på Institutionen för opera.

Vill du berätta något som du vill lyfta fram inom ditt område?
Musikteori innefattar många olika delar t.ex. musiklära, gehör och formlära. Sammantaget skall alla dessa delar reflekteras och omsättas i praktisk kunskap av studenten vilket är en grannlaga uppgift. Författaren och professorn i pedagogik Bernt Gustavsson sammanfattar detta på ett bra sätt i sin bok Kunskapsfilosofi ”Att min kunskap är oformulerad för stunden behöver inte betyda att den är omöjlig att formulera, att den är oformulerbar”.

Uthållighet, noggrannhet, väntan på rätt ögonblick och öppenhet för impulser liksom nyfikenheten och det ständiga strävandet är viktiga ledord inom mitt ämnesområde.

Vad gör du när du inte undervisar på SKH?
Jag arbetar som frilansande tonsättare sedan många år tillbaka.