50 % seminar Vanja Hamidi Isacson
Information
 

Vanja Hamidi Isacson 50% seminar

Vanja Hamidi Isacson is a doctoral candidate in performing arts and now it's time for her 50% seminar “The functions of multilingualism in the piece/Monikielisyyden funktiot teoksessa: “ASIA/ÄRENDE: Kaarle Vihtori Turunen”
ASIA/ÄRENDE: Kaarle Vihtori Turunen by Vanja Hamidi Isacson (translation by Mari-Helen Hyvärinen och Keren Klimovsky) is a multilingual dream play in Finnish, Finnish-Swedish, Swedish-Swedish and Russian. The play deals with themes as language loss and family trauma and is partly based on documentary material. /Vanja Hamidi Isacsonin ASIA/ÄRENDE: Kaarle Vihtori Turunen (käännös: Mari-Helen Hyvärinen ja Keren Klimovsky ym.) on monikielinen uninäytelmä suomeksi, suomenruotsiksi, ruotsinruotsiksi ja venäjäksi. Teos käsittelee aiheita kuten kielen menettäminen ja perhetraumat. Osaksi teos rakentuu dokumentaariselle materiaalille.
 
Vanja Hamidi Isacson investigates what emotional, dramaturgical, communicative and political functions multilingualism can take through a dramatic piece. /Monikielisen teoksen ASIA/ÄRENDE kautta, Vanja Hamidi Isacson tutkii mitä tunneperäisiä, poliittisia ja kommunikatiivisia funktioita monikielisyydellä voi olla draamallisessa teoksessa. 
 
Program/Ohjelma:
A reading off the piece ASIA/ÄRENDE: Kaarle Vihtori Turunen by actors from Finland and Sweden. A presentation off the questions of inquiry and an analyses of the piece. A discussion between opponent Pauliina Hulkko and PHD-candidate Vanja Hamidi Isacson and an open discussion. /Teoksen ASIA/ÄRENDE: Kaarle Vihtori Turunen lukeminen. Lukijoina toimii näyttelijöitä sekä Suomesta että Ruotsista. Kysymyksenasetteluiden esittely ja teoksen analyysi. Keskustelu keskustelevan vastaväittäjän Pauliina Hulkon ja jatko-opiskelija Vanja Hamidi Isacsonin välillä, sekä yleisökeskustelu.
 
Participants/Osanottajat:
Actors/Näyttelijät: Johan Fagerudd, Mari-Helen Hyvärinen, Turo Martilla, Eeva Putro, Alma Pöysti, Klara Wenner Tångring, Kimi Vikkula 
Dialogpartner/Keskustelukumppani: Meimi Taipale
Opponent/Keskusteleva vastaväittäjä: Pauliina Hulkko
Supervisor/Keskustelun ohjaaja: Johanna Garpe.
 
Free entrance but there is limited number of seats. Pre-booking necessary. In order to attend, please send an email to vanja.hamidiisacson@uniarts.se /Vapaa pääsy, mutta varaa paikkasi sähköpostitse vanja.hamidiisacson@uniarts.se
 
The seminar will be held in Swedish with translation into English if required. The artistic work consists of a play in Finnish, Russian and Swedish, this part will not be translated. /Seminaari pidetään ruotsiksi. Tarvittaessa englanniksi.
 
With support by Kulturfonden for Sweden and Finland.

/Tukija: SUOMALAIS-RUOTSALAINEN KULTTUURIRAHASTO