Vanja Hamidi Isacson 30% seminar
Information
 
Stockholm Academy of Dramatic Arts

Vanja Hamidi Isacsons’ 30% seminar “Emotions and multilingualism in two work/pieces.”

Vanja Hamidi Isacson is a doctoral candidate in performing arts and now it's time for her 30% seminar “Emotions and multilingualism in two work/pieces”. (Tunteet ja monikielisyys kahdessa teoksessa).

Vanja Hamidi Isacson investigates what emotional, dramaturgical and symbolic functions multilingualism can take through a number of dramatic works (sketches/scenes/pieces). She want to see what signification/meaning the listening can take in her work as playwright in the creation of a multilingual piece.

The seminar includes an exposition off the two pieces/works that she has been working with during 2017–2018: “The folksong in Russian” (in the opera piece ”Kom inte hit!”) and “(Brev från) Tagil/Тагил” through examples from the process: audio recordings, readings, improvisations and exercises.

A discussion will be held between diskutant/opponent Barbro Smeds, writer, dramaturge and Theatre director, and PHD-candidate Vanja Hamidi Isacson. The seminar will be concluded by an open discussion.

--

Tutkin mitä tunneperäisiä, dramaturgisia ja symbolisia toimintoja monikielisyys voi saada teoksissani (hahmotelmissa/kohtauksissa/näytelmissä). Haluan tietää mikä merkitys kuuntelemisella voi olla työssäni näytelmäkirjailijana, kun työstän monikielistä teosta.

Seminaarin sisältö: Kahden projektin esittely, joiden parissa olen työskennellyt 2017–2018: ”Folksången på ryska” (”Kansanlaulu venäjäksi” oopperateoksesta ”Kom inte hit” suom. ”Älä tule tänne”) ja ”Brev från Tagil” (”Kirjeitä Tagilista”). Esittelen esimerkkejä prosessista: äänityksiä, ääneenlukemisia, improvisaatioita ja harjoituksia.

Esittely tutkimustani koskevista kysymyksenasetteluista, metodeista ja keskeisistä käsitteistä. Keskustelu keskustelevan vastaväittäjän kirjailija, dramaturgi ja teatteriohjaaja Barbro Smedsin sekä jatko-opiskelija Vanja Hamidi Isacsonin välillä. Seminaari päättyy avoimeen keskusteluun.

Participants

Actors: Mari-Helen Hyvärinen, Johan Fagerudd and Birthe Wingren.
Diskutant/opponent: Barbro Smeds, writer, dramaturge and Theatre director.
Moderator: supervisor Johanna Garpe.

--

Näyttelijät: Mari-Helen Hyvärinen, Johan Fagerudd ja Birthe Wingren.
Keskusteleva vastaväittäjä: Barbro Smeds kirjailija, dramaturgi ja teatteriohjaaja.
Keskustelun ohjaaja: Pääohjaaja Johanna Garpe

Doctoral project

Find out more about Vanja Hamidi Isacsons’ doctoral project: Languageszone/s: multilingualism and its function in dramatic work.