E-books, e-journals and e-articles

E-journals and e-articles:
 

JSTOR (Ithaka) - Access via the network of the school. For students and staff, remote access with password (Ask the librarian)

Contains archival issues of academic journals in art & art history, film, performing arts, music, among other subjects. A journal's collection of archival issues is defined by each publisher according to a set number of years that must pass after an issue's publication. Most issues are added to the archival collection of a journal within three to five years of being published.

Performing Arts Peiodicals Database (ProQuest ) - Access via the network of the school. For students and staff, remote access with password (Ask the librarian)

This database provides indexing and abstracts from more than 260 international periodicals, plus full text for more than 100 of the indexed journals. The database currently includes half a million records, the majority from the most recent ten years of each journal. IIPA covers a broad spectrum of the arts and entertainment industry - including dance, drama, theater, musical theater, circus, opera, film, television and more.

Academic Search Premier  (EBSCO ) - Access via the network of the school. For students and staff, remote access with password (Ask the librarian)

This multi-disciplinary database provides full text for more than 4,600 journals, including full text for nearly 3,900 peer-reviewed titles. In addition to the full text, this database offers indexing and abstracts for more than 8,500 journals. This scholarly collection offers information in nearly every area of academic study including: computer sciences, engineering, physics, chemistry, language and linguistics, arts & literature, medical sciences, ethnic studies, and many more.

International Bibliography of Theatre & Dance  (EBSCO) - Access via the network of the school. For students and staff, remote access with password (Ask the librarian)

This database is a research tool  for the study of theatre and the performing arts. It was initiated by the American Society for Theatre Research and contains more than  490 full-text titles and more than 170 full-text journals (such as Canadian Theatre Review, Dance Chronicle, Dance Teacher, Modern Drama, PAJ: A Journal of Performance and Art, Research in Dance Education, Research in Drama Education, Studies in Theatre and Performance, TDR: The Drama Review, Theater) and many more.

New York Times (1851-2007) with Index (1851-1993) via lånekort från Kungl. biblioteket, eller Stockholms universitetsbibliotek
Fulltextdatabas med möjlighet till både ämnes- och fulltextsökning.

Artikelsök via lånekort Stockholms Stadsbiblioteket
En databas där Bibliotekstjänst förtecknar artiklar från stora delar av den svenska periodiska litteraturen - dagstidningar och tidskrifter. Fram till 1997 ingår även årsböcker.
Från 2004 och framåt finns länkar till fulltexter i vissa dagstidningar.

Retriever/Mediearkivet - inloggning via högskolan. För studenter eller personal vid SKH även fjärrinloggning via lösenord.
Databasen innehåller artiklar i fulltext från ett 40-tal dagstidningar och tidskrifter, bl.a. Aftonbladet, Göteborgs-Posten, Moderna tider och Svenska dagbladet.

Ebsco masterfile premier via lånekort Stockholms Stadsbiblioteket
Ebsco masterfile premier innehåller referenser till ca 2000 internationella tidskrifter inom bl a humaniora och samhälls-vetenskaperna, många i fulltext.

Norart
Referenser till artiklar från 440 norska och nordiska tidskrifter och årsböcker från 1980 och framåt.

Nya Lundstedt - dagstidningar
Bibliografi över svenska dagstidningar under 1900-talet.

Svenskt pressregister (SVEP)
En förteckning över artiklar i ett 15-tal svenska storstadstidningar från 1880 och framåt. Fritt tillgängliga på Internet från 1904 till 1911.

DOAJ - Directory of Open Access Journals - E-tidskrift
Här kan du söka tidskriftsartiklar i fulltext ur kvalitetsgranskade Open Access tidskrifter.

Project MUSE (Online) (endast Stockholms stadsbibliotek, Kungl. biblioteket, eller Stockholms universitetsbibliotek)
Ett samarbete mellan bibliotek och förlag som möjliggör fulltextsökning i vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap.

Social Sciences Citation Index (endast Stockholms stadsbibliotek, Kungl. biblioteket, eller Stockholms universitetsbibliotek)

Databasen omfattar över 1.700 av världens ledande samhälls-vetenskapliga tidskrifter inom ett brett spektrum av ämnesområden. Databasen innehåller också individuellt utvalda, relevanta artiklar från över 3.300 av världens ledande vetenskapliga och tekniska tidskrifter. Täckning: 1986-

Philosopher's index (Online) via KB:s lånekort
Referensdatabas som innehåller författarskrivna abstracts som omfattar akademisk forskning publicerad i tidskrifter och böcker inklusive bidrag till antologier och bokrecensioner. The Philosopher’s Index omfattar forskning publicerad sedan 1940 i 570 tidskrifter från 43 länder på en mängd olika språk.