Läshinder

Lyssna på litteraturen!

Om du har läsnedsättning
kan du ladda ner kurslitteratur från databasen

 Legimus.png

 Myndigheten för tillgängliga medier är den myndighet i Sverige som anpassar kurslitteratur för universitets-och högskolestudenter med läshinder.

MTM.png

Kontakta bibliotekarien som hjälper dig att få tillgång till den inlästa litteraturern.

 

Presentationsfilm:


från Legimus om stuentlitteratur som talbok.