Konst, litteratur, språk

Konst

Arts & Humanities Citation Index


ARTbibliographies Modern (ABM)
Tillhandahåller abstracts för tidskriftsartiklar, böcker, uppsatser, utställningskataloger, avhandlingar, och utställningsrecensioner för modern och samtida konst.

Art Index - inloggning via högskolan
Indexering av 377 internationella konstpublikationer, årsböcker och museibulletiner.

The Journal for Artistic Research & Research Catalogue
Society of Artistic Research (SAR) ger ut tidskriften Journal of Artistic Research (JAR) med Artistic Research Catalogue, en open access-databas för konstnärlig forskning

BHA och RILA
(Bibliography of the history of art och Répertoire international de litterature de l’art)

Designarkiv (registrering krävs)
Referensdatabas samt digitaliserade bilder och texter. Foton, skisser, texter och film ur den svenska designhistorien från år 1845 till idag.

Arkitekturs artikeldatabas
Här kan du söka referenser till fler än 11 500 artiklar, presentationer och notiser som publicerats i tidskrifterna Teknisk tidskrift, Arkitektur och Byggmästaren under mer än 100 år.


 

Litteratur och språk

Litteraturbanken
Svenska klassiker – i vid bemärkelse – i pålitliga digitala fulltextversioner. Almqvist, Bremer, Strindberg med flera.

Literature Resource Center (LRC) - inloggning via högskolan
Referens- och fulltextdatabas inom litteraturvetenskap. Referensverk: Contemporary Authors, Contemporary Literary Criticism, Dictionary of Literary Biography, Twayne’s Authors Online och Scribner’s Authors Online med författarbiografier, verköversikter, sammanfattningar och litteraturkritik.

Recensionssök 1920-1966
Recensionssök 1920-1966 är ett elektroniskt index över recensioner av svensk och utländsk litteratur i den angivna periodens svenska press. Recensioner av skönlitteratur utgör den största delen av materialet.

MLA - inloggning via Stockholms universitet eller Kungliga bibliotekey
MLA är en referensdatabas med tyngdpunkt på litteraturvetenskap, språkvetenskap samt folklivsforskning. MLA innehåller referenser till ett stort antal böcker och uppsatser samt tidskrifter. Ca 170 av tidskrifterna är i fulltext.

Lyrics (Lyrix) (endast Stockholms stadsbibliotek, Kungl. biblioteket, eller Stockholms universitetsbibliotek)
Ett lyrikindex som består av svenska dikters första rad och en del andra kända rader. En liten del av materialet finns i fulltext. Databasen bygger på det av Bibliotekshögskolan i Borås under många år producerade Lyrix.

World Shakespeare Bibliography Online (endast Stockholms stadsbibliotek, Kungl. biblioteket, eller Stockholms universitetsbibliotek)

En bred bibliografi med referenser till böcker, artiklar och avhandlingar. Ger även ingångar till teaterproduktioner och recensioner av böcker såväl som av uppsättningar på teater och film m.fl. medier.

Kindlers Literatur Lexikon (endast Stockholms stadsbibliotek, Kungl. biblioteket, eller Stockholms universitetsbibliotek)

Omfattande lexikon om litteratur från hela världen. Behandlar både skön- och facklitteratur, som på ett bestående sätt påverkat kulturhistorien.

Ordböcker - svensk-engelsk och engelsk-svensk m.m:
Bab.la 
Folkets lexikon
Lexikon 24
Gratis ordbok
Ord.se
Tyda.se
Synonymer.se
ELSG - European Language Study Group

Svenskt översättarlexikon
Svenskt översättarlexikon är ett biobibliografiskt uppslagsverk med artiklar omsvenska och finlandssvenska översättare från äldsta tid till idag. Databasen har utvecklats på Södertörns högskolebibliotek under medverkan av litteraturvetare, språkhistoriker, översättare och kritiker.

Svenska Akademiens Ordbok
Webbversionen av Svenska Akademiens Ordbok.

Svenska Akademiens Ordlista
Webbversionen av Svenska Akademiens Ordlista.

Dictionary.com

Yourdictionary.com 

Dessutom en utmärkt länksamling hos språkrådet.