Historia, personhistoria och samhälle

Historia

Historical Abstracts - inloggning via högskolan
Databas med referenser och abstracts till artiklar i mer än 1 700 tidskrifter från hela världen från 1955 och framåt, samt böcker och avhandlingar inom historia och näraliggande områden. Databasen täcker in hela världens historia från 1450 till nutiden, förutom Förenta staterna och Kanada.

Stockholmskällan
På Stockholmskällan kan du söka och hitta fotografier, kartor, arkivhandlingar, facktexter, skönlitteratur, filmer, konstverk och annat material som på olika sätt berättar om Stockholms och stockholmarnas historia.

Svensk historisk bibliografi digital (SHBd)
SHBd är en bibliografi över arbeten om Sveriges historia.


 

Personhistoria

Sveriges dödbok 1901-2009 (dvd - endast Stockholms stadsbibliotek, Kungl. biblioteket, eller Stockholms universitetsbibliotek)

Uppgifter om 7 880 000 personer som avlidit i Sverige mellan 1901 och 2009.


Begravda i Sverige (endast Stockholms stadsbibliotek, Kungl. biblioteket, eller Stockholms universitetsbibliotek)

Uppgifter om 5,36 miljoner gravsatta på 2300 kyrkogårdar. Tidsomfattning: från någon enstaka grav från 14- och 1500-talet, och ett 60-tal från 1600-talet till 2008. Kan användas som komplement till Sveriges dödbok 1947-2006.

World Biographical Information System Online (endast Stockholms stadsbibliotek, Kungl. biblioteket, eller Stockholms universitetsbibliotek)

Innehåller kortfattad biografisk information om mer än fyra miljoner personer från 300-talet före Kristus till idag. Innehåller även digitaliserade artiklar från mer än 3700 referensverk.

Ediffah på Internet
I den nationella referensdatabasen Ediffah ingår handskriftsavdelningarna vid Universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund och Uppsala, Kungliga biblioteket och som tekniska partners Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet och Riksarkivet.

Nationell ArkivDatabas (NAD)
Nationellt arkivbildarregister med arkivhänvisningar.

Svenskt biografiskt lexikon
Biografier över personer och släkter från A till S.


 

Samhälle

Sveriges riksdag
Officiell webbsida för dokument från Sveriges riksdag. Innehåll: Riksdagsinformation, protokoll, propositioner, motioner, betänkanden, lagar och förordningar (SFS), kommittédirektiv och -berättelser, utredningar, EU-dokument.

Svensk lag

Lagrummet