Dans

Dans.jpg
Anders Beckman 1953

 

Dance in video - inloggning via högskolan. För studenter eller personal vid SKH även fjärrinloggning via lösenord

Denna databas lägger grunden för dansstudier i alla dess former med 500 timmar film som visar modern dans, balett, tap, jazz, samtida och experimentell dans samt mycket mer.  Filmerna presenterar många av de mest berömda danskompanierna och artisterna världen runt. Den inkluderar också ett spektrum av sällsynt arkivmaterial som visar dans-föreställningar från 1950- och 1960 talen.
Användaren kan göra videoklipp, samla klipp i en spellista samt exportera, ladda ned och skicka korrekta citeringar med e-post.

The database  lays the foundation for the study of dance in all its forms with 500 hours of content in modern dance, ballet, tap, jazz, contemporary, experimental, and more.

Films feature many of the greatest dance companies and performers worldwide. It also includes an array of rare and hard-to-find archival material featuring dance performances from 1950s and 1960s.

It  enables the users to make video clips, add clips into one playlist as well as export, download, and email full, accurate citations.

International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text - inloggning via högskolan. För studenter eller personal vid SKH även fjärrinloggning via lösenord

Denna databas är ett hjälpmedel för forskning om teater och scenkonsterna.

This database is a research tool  for the study of theatre and the performing arts.

Performing Arts Periodicals database- - inloggning via högskolan. För studenter eller personal vid SKH även fjärrinloggning via lösenord

Denna databas tillhandahåller indexering och sammanfattningar från över 260 internationella tidskrifter samt fulltext från fler än 100 av dem.

This database provides indexing and abstracts from more than 260 international periodicals, plus full text for more than 100 of the indexed journals.

Dance Current Awareness Bulletin, DCAB - endast lokalt på DOCH. DCAB är installerad på datorerna i biblioteket.

DCAB innehåller artiklar ur ett stort antal danstidskrifter. Producent är National Resource Centre for Dance vid Surreys universitet i England.

New York Public Library's Dance Collection Catalog
Referenser till information om alla former av dans, från alla kulturer, både i tryckt och annan form. Omfattar material på många språk och tjänar som ett index till ett antal internationella tidskrifter.

Dansportalen - Nordens största webb om dans

Dance Education Literature and Research descriptive index, DELRdi
DELRdi är en databas som innehåller över 4500 referenser till bland annat artiklar, konferenspublikationer och workshops inom danspedagogik.

Länksamlingar inom dans
CyberDance - Ballet on the Net 
Henry Neeman's Dance Hotlinks 
Sapphire Swan Dance Directory  
URL Arts Resources: Dance


Dansbibliotekskataloger vid
Dance Library of Israel 
Library of Congress--Performing Arts 
The German Dance Archive of Cologne

 

Dansbibliotek, dansarkiv, dansmuseum
Vägledning till europeisk dansforskning
Louis Falcos repertoar
National Museum of Dance, Saratonga Springs, New York
English National Ballet Archives
Laban Centre for Movement and Dance


Online referenskällor för dans
An American Ballroom Companion, Dance Instruction Manuals, ca. 1600-1920
Ballet Dictionary
Joseph Rous Paget-Fredericks Dance Collection, ca. 1913-1945.

Ett digitalt arkiv med mer än 2000 fotografier, bilder och föremål vid Bancroft Library, University of California, Berkeley; part of the California Heritage Collection
Renaissance Dance Sources

Online tidsskrifter och tidningar
 American journal of dance therapy
 Backstage
 Ballet 2000 / Balletto Oggi
 ballettanz
 Dance International
 Dancer Online
 Dance Teacher Now
 Sruti


Utbildning
Cyberdance - Universities and Schools
Dance/USA - Education Outreach

Internationella dansresurser

Asien
Gotta Dance
Indian Dance links


Australien och Nya Zeeland 
Australian Dance Council
DanceSport Australia


Europa och Skandinavien
ARTOTAL - Danse
Ballet.co
Dutch Ballroom Server
Information Centre for Dance in Finland
National Resource Centre for Dance - Surrey
Russian Classical Ballet
Swiss Web Dance
Tanznetz
Tanztheater

PubMed
I PubMed finns ett mycket stort antal referenser till publikationer inom området medicin. Här kan du hitta artiklar om dansterapi och dans-medicin.