E-böcker, tidskrifter och artiklar

Ebok.jpg

E-tidskrifter och artiklar inom SKH:s kärnämnen:

(Fördjupning)

JSTOR (Ithaka) - inloggning via högskolan. För studenter eller personal vid SKH även fjärrinloggning med lösenord. (Fråga bibliotekarien)
Innehåller akademiska tidskriftsartiklar i fulltext.
Contains academic journals in art & art history, film, performing arts, music, among other subjects.

ProQuest  Performing Arts Periodicals Database- - inloggning via högskolan. För studenter eller personal vid SKH även fjärrinloggning med lösenord. (Fråga bibliotekarien)
Denna databas innehåller sammanfattningar från över 260 internationella tidskrifter samt fulltexter från fler än 100 av dem,
This database provides abstracts from more than 260 international periodicals, plus full text for more than 100 of the journals.

EBSCO Academic Search Premier - inloggning via högskolan. För studenter eller personal vid SKH även fjärrinloggning med lösenord. (Fråga bibliotekarien)
Denna databas ger tillgång till fulltext. Den erbjuder också sammanfattningar
This multi-disciplinary database provides full text in addition to the full text, this database offers abstracts in full text.

Periodicals Index Online - inloggning via högskolan. För studenter eller personal vid SKH även fjärrinloggning med lösenord. (Fråga bibliotekarien)
Denna databas innehåller artiklar i fulltext i mer än 6 000 periodiska skrifter sedan 1665.
This database contains articles in full text.

Retriever/Mediearkivet - För studenter eller personal vid SKH inloggning med lösenord. (Fråga bibliotekarien)
Databasen innehåller artiklar i fulltext från ett 40-tal dagstidningar och tidskrifter bland annat Aftonbladet, Göteborgs-Posten, Moderna tider och Svenska dagbladet.

 

Söktjänste utanför Biblioteket:

Academic Search Elite (endast via Stockholms stadsbibliotek, Kungl. biblioteket, eller Stockholms universitetsbibliotek)
Artiklar i fulltext från mer än 2 000 tidskrifter och referenser och abstracts till mer än 3 500 tidskrifter. Bred ämnestäckning med tyngpunkt på humaniora och samhällsvetenskap. Möjlighet att samsöka andra databaser från EBSCOhost, t ex Eric, Historical Abstracts och LISTA.

New York Times (1851-2007) with Index (1851-1993) via lånekort från Kungl. biblioteket, eller Stockholms universitetsbibliotek
Fulltextdatabas med möjlighet till både ämnes- och fulltextsökning.

Artikelsök via lånekort Stockholms Stadsbiblioteket
En databas där Bibliotekstjänst förtecknar artiklar från stora delar av den svenska periodiska litteraturen - dagstidningar och tidskrifter. Fram till 1997 ingår även årsböcker. Från 2004 och framåt finns länkar till fulltexter i vissa dagstidningar.

Norart
Referenser till artiklar från 440 norska och nordiska tidskrifter och årsböcker från 1980 och framåt.

Nya Lundstedt - dagstidningar
Bibliografi med referenser till svenska dagstidningar under 1900-talet.

Svenskt pressregister (SVEP)
En förteckning över artiklar i ett 15-tal svenska storstadstidningar från 1880 och framåt. Fritt tillgängliga på Internet från 1904 till 1911.

DOAJ - Directory of Open Access Journals - E-tidskrift
Här kan du söka tidskriftsartiklar i fulltext ur kvalitetsgranskade Open Access tidskrifter.