Bibliotekskataloger och söktjänster

LIBRIS
De svenska forskningsbibliotekens gemensamma katalog.

SIBMAS - International association of libraries and museums of the performing arts (förteckning över museer och bibliotek från hela världen)

Karlsruhe Virtual Katalog (KVK)
Söker samtidigt i ett antal bibliotekskataloger och internetbokhandlar i hela världen.

Library of Congress (LC)
The Library of Congress katalog över böcker, tidskrifter, digitala filer handskrifter, kartografiskt material, musik, ljudupptagningar och bildmaterial.

Safir - en Systematiskt Arrangerad Förteckning av Internet-Resurser
Ämnesportal med kvalitetsbedömda Internet-resurser.

Sondera
I Sondera söker du samtidigt i LIBRIS, de svenska arkivens databas NAD och Svensk mediedatabas. Här finns böcker, tidningar, kartor, noter, arkivhandlingar, radio- och TV-program, skivor med mera.

Svensk mediedatabas (SMDB)
Databas över ljud, radio, film, tv och multimedia, i samlingarna vid Avdelningen för audovisuella medier på Kungliga biblioteket.

WorldCat.org
Världens största bibliotekskatalog. Databasen innehåller böcker och annat material som CD, video, elektroniska resurser och länkar till fritt digitaliserat material från bibliotek i hela världen.

ERIC
Världens största databas inom ämnesområdet pedagogik. Innehåller mer än 1,2 miljoner referenser med abstracts till artiklar ur ca 600 tidskrifter samt referenser till forskningsrapporter, böcker, avhandlingar och andra dokument, från 1966 och framåt.

Nationell ArkivDatabas (NAD)
Arkivinformation över ca 150 000 arkiv med i många fall arkivförteckningar och SVAR-register. Adressregister till arkivinstitutioner. Topografidatabas (utan karta).
Nationellt arkivbildarregister med arkivhänvisningar, register över arkivinstitutioner med kontaktuppgifter samt hjälpdatabaser för topografisk indelning och förvaltningshistorik. I NAD på Internet finns arkivförteckningar från Riksarkivets arkivinstitutioner (Riksarkivet, Krigsarkivet och landsarkiven).

Databaser via Kungliga biblioteket
En länksamling med olika databaser