Avhandlingar och uppsatser

DIVA
Fulltext- och referensdatabas med avhandlingar och andra publikationer från ett antal nordiska universitet och högskolor.

DiVA/SKH – forskning och utbildning vid Stockholms konstnärliga högskola.

Research Catalogue
Open access-databas för konstnärlig forskning.

SwePub
Svenska examensarbeten och uppsatser i fulltext.Fulltext- och referensdatabas med artiklar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten.

ProQuest dissertations & theses
Referensdatabas med tillgång till citeringar och abstracts från avhandlingar från 1000 universitet. Databasen innehåller mer än 1,6 miljoner titlar.

Uppsök
Fulltext- och referensdatabas med artiklar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten.

DokHist
Referensdatabas över svenska doktorsavhandlingar i historia som lagts fram vid svenska universitet från 1890 (tidpunkten för etablerandet av forskarutbildningen i ämnet) och framåt.