Övriga Databaser

Öppna, fria digitaliserade samlingar med t ex böcker, bilder, lagtexter, affischer och teaterprogram.

Alvin Plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv
Digitalt museum samlingar från museer,  innehåller objekt och info om samlingar hos många olika museer, föreningar och arkivinstitutioner.
FEDEC European Federation of Professionnal Circus Schools 
Kringla Sveriges museers och arkivs samlingar. Här finns information om fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor, föremål och fotografier.
Litteraturbanken  tillgängliggör svensk skönlitteratur och andra texter av vikt för vår förståelse av det litterära kulturarvet
Playpilot se på vilken streamingtjänst du hittar filmer
SMDB (Svensk mediedatabas (KB))  Här hittar du över tio miljoner timmar audiovisuellt material; bland annat tv, radio, video, biovisad film, skivor, datorspel och film från filmarkivet i Grängesberg.
Sveriges Rikes lag  Svensk författningssamling hämtad från Riksdagens sida.
Project Gutenberg an online library of free eBooks
Projekt Runeberg free electronic editions of old books from Sweden and the Nordic countries
Theatre in Context Collection  Kringmaterial runt teaterföreställningar såsom program och affischer