Elektroniska tidskrifter Teater

Nordic Theatre Studies
Theatre Research International  artiklar om teaterpraktik i sin sociala, kulturella och historiska kontext