Elektroniska tidskrifter Teater

PAJ: A Journal of Performance and Art
Theatre Research International  artiklar om teaterpraktik i sin sociala, kulturella och historiska kontext