Elektroniska tidskrifter övriga

DoAJ oberoende databas som innehåller mer än 5 000 peer-reviewed open-access tidskrifter inom många olika ämnen
Eurozine fria fulltext artiklar och essäer från europeiska kulturtidskrifter på flera olika språk
JAR The Journal for Artistic Research is an international, online, Open Access and peer-reviewed journal that disseminates artistic research from all disciplines
Nordic Journal of Art & Research tvärvetenskaplig tidskrift för konst och forskning
Organizational Aesthethics an online, open-source, peer-reviewed journal about the aesthetic side of organizational life
Puls musik- och dansetnologisk tidskrift
verk. tidskrift med fokus på nordisk linsbaserad konst, dvs. fotografi och videokonst.
VIS – Nordic Journal for Artistic Research