Elektroniska tidskrifter Dans

Dance Education in Practice dansundervisning genom ett praktiskt förhållningssätt.
Dance Research Journal peer reviewed akademisk tidskrift om dans forskning. Innehåller artiklar och bokrecensioner etc.
Danstidningen Recensioner, nyheter och evenemangstips om dans i Norden. 
JASED - Journal for research in arts and sports education Nordic and international, open access peer-reviewed journal.
Journal of Dance Education forskningsartiklar om dansundervisning
Journal of Dance Medicine and Science
Koreografisk journal utgångspunkt i koreografi som konstområde driver och berikar konstnärlig såväl som samhällelig diskurs
Nordic Journal of Dance
Research in Dance Education