E-böcker, tidskrifter och artiklar

Ebok.jpg

E-tidskrifter och artiklar:

JSTOR (Ithaka) - inloggning via högskolan. För studenter eller personal vid SKH även fjärrinloggning med lösenord. (Fråga bibliotekarien)
Innehåller akademiska tidskriftsartiklar i fulltext inom bland annat konst & konsthistoria, film, scenkonst och musik. De flesta tidskriftsnummer läggs till databasen tre till fem år efter det att de publicerats.
Contains academic journals in art & art history, film, performing arts, music, among other subjects. Most issues are added to the database within three to five years of being published.

ProQuest  Performing Arts Periodicals Database- - inloggning via högskolan. För studenter eller personal vid SKH även fjärrinloggning med lösenord. (Fråga bibliotekarien)
Denna databas innehåller sammanfattningar från över 260 internationella tidskrifter samt fulltexter från fler än 100 av dem, de flesta från de sista tio åren. Databasen täcker ett brett spektrum av konstarterna och underhållningsbranschen – inkluderande dans, drama, teater, musikteater, cirkus, opera, film, television och mycket mer.
This database provides abstracts from more than 260 international periodicals, plus full text for more than 100 of the journals and the majority are from the most recent ten years. The database covers a broad spectrum of the arts and entertainment industry - including dance, drama, theater, musical theater, circus, opera, film, television and more.

EBSCO Academic Search Premier - inloggning via högskolan. För studenter eller personal vid SKH även fjärrinloggning med lösenord. (Fråga bibliotekarien)
Denna multi-disciplinära databas ger tillgång till fulltext för mer än 4 600 tidskrifter, inklusive fulltext för nästan 3 900 sakkunniggranskade titlar. Den erbjuder också sammanfattningar av över 8 500 tidskrifter och tillhandahåller information om nästan alla ämnen för akademiska studier; datavetenskap, ingenjörskonst, fysik, kemi, språk och lingvistik, konst och litteratur, medicin, etik, och många andra.
This multi-disciplinary database provides full text for more than 4,600 journals, including full text for nearly 3,900 peer-reviewed titles. In addition to the full text, this database offers abstracts for more than 8,500 journals. This scholarly collection offers information in nearly every area of academic study including: computer sciences, engineering, physics, chemistry, language and linguistics, arts & literature, medical sciences, ethnic studies, and many more.

Periodicals Index Online - inloggning via högskolan. För studenter eller personal vid SKH även fjärrinloggning med lösenord. (Fråga bibliotekarien)
Denna databas innehåller över 20 miljoner artiklar publicerade i fulltext i mer än 6 000 periodiska skrifter sedan 1665. Den kombinerar stor ämnesbredd med täckning långt tillbaka i tiden. Den omfattar konst, humaniora och samhällsvetenskaperna och erbjuder stor variation inom dessa områden. Den möjliggör för  studenter på grund- och avancerad nivå liksom för forskare att snabbt lokalisera alla de artiklar som är relevanta för deras speciella studieområde.
This database contains over 20 million articles published in over 6,000 periodicals going as far back as 1665. It combines a broad subject base with deep chronological coverage. It spans 37 key subject areas in the arts, humanities and social sciences and offers great variety within these disciplines. It enables undergraduate, graduate and researchers quickly to locate every article relevant to their particular field of study.

Academic Search Elite (endast via Stockholms stadsbibliotek, Kungl. biblioteket, eller Stockholms universitetsbibliotek)
Artiklar i fulltext från mer än 2 000 tidskrifter och referenser och abstracts till mer än 3 500 tidskrifter. Bred ämnestäckning med tyngpunkt på humaniora och samhällsvetenskap. Möjlighet att samsöka andra databaser från EBSCOhost, t ex Eric, Historical Abstracts och LISTA.

New York Times (1851-2007) with Index (1851-1993) via lånekort från Kungl. biblioteket, eller Stockholms universitetsbibliotek
Fulltextdatabas med möjlighet till både ämnes- och fulltextsökning.

Artikelsök via lånekort Stockholms Stadsbiblioteket
En databas där Bibliotekstjänst förtecknar artiklar från stora delar av den svenska periodiska litteraturen - dagstidningar och tidskrifter. Fram till 1997 ingår även årsböcker. Från 2004 och framåt finns länkar till fulltexter i vissa dagstidningar.

Retriever/Mediearkivet - För studenter eller personal vid SKH inloggning med lösenord. (Fråga bibliotekarien)
Databasen innehåller artiklar i fulltext från ett 40-tal dagstidningar och tidskrifter bland annat Aftonbladet, Göteborgs-Posten, Moderna tider och Svenska dagbladet.

Norart
Referenser till artiklar från 440 norska och nordiska tidskrifter och årsböcker från 1980 och framåt.

Nya Lundstedt - dagstidningar
Bibliografi med referenser till svenska dagstidningar under 1900-talet.

Svenskt pressregister (SVEP)
En förteckning över artiklar i ett 15-tal svenska storstadstidningar från 1880 och framåt. Fritt tillgängliga på Internet från 1904 till 1911.

DOAJ - Directory of Open Access Journals - E-tidskrift
Här kan du söka tidskriftsartiklar i fulltext ur kvalitetsgranskade Open Access tidskrifter.