Söka

Här hittar du bibliotekets katalog Fabula och den nationella bibliotekskatalogen Libris.
Stipendiedatabasen Global Grant finns också här.

För databaser och ämnesspecifika e-tidskrifter se länkarna till vänster!

Sök i SKH:s bliotekskatalog Fabula 

 

Sök i LIBRIS gemensam svensk datoriserad samkatalog för ett stort antal svenska bibliotek, i huvudsak universitetsbibliotek

Stipendier
Global Grant 


 

einstein2.jpg

    

Introduktionsfilmer till

bibliotekets resurser