Söka information

Du kan söka vad som finns tillgängligt genom Bibliotekets katalog. Den är integrerad i den gemensamma nationella databasen LIBRIS.

Biblioteket har även tillgång till andra databaser anpassade till SKH:s kärnämnen.

Därtill erbjuder Biblioteket hänvisningar till webbplatser och andra sökplattformar som kan vara av intresse.

I menyn till vänster finns länkar till katalogen, samt till att söka i uppslagsverk och ämnesdatabaser.