Skriva och publicera

När du skall skriva ett arbete eller publicera ditt arbete i DiVA eller Research Catalogue finns här tips att få.

Skriva
Skrivguiden - innehåller tips och råd kring hela skrivprocessen, problemformulering,  hur man strukturerar sin text, vilka delar som bör finnas i en uppsats med mera. Skrivguiden är utvecklad genom ett samarbete mellan Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och Umeå Universitet.

Referera
Guide till Harvardsystemet från Högskolan i Borås
Guide till Harvardsystemet från Umeå Universitetsbibliotek (Referenslista)
Guide till Harvardsystemet från Umeå Universitetsbibliotek (Hänvisningar i text)

Referenshanteringsverktyg
Biblioteket på SKH rekommenderar Zotero, då det är ett gratis referenshanteringsprogram vilket innebär att du kan använda Zotero även efter att du har slutat som anställd eller student på SKH.  Zotero har byggts upp med frikostigt stöd från en rad amerikanska fonder och stiftelser och mängder med ideellt arbete. Det är ett riktigt bra program med mycket få buggar eller problem och fler och fler svenska högskolor rekommenderar Zotero.

Ladda ned Zotero
Manual till Zotero

Import av referenser från Google Scholar till Zotero - Film från Karlstads Universitet
Import av referenser från Libris till Zotero - Film från Karlstads Universitet
Infoga referenser i Word - Film från Karlstad Universitet

 

Publicera
Avslutade och godkända studentuppsatser, doktorsavhandlingar och annan forskning registreras och publiceras i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet). Att publicera sitt arbete i DiVA medför att arbetet sprids inte bara nationellt utan även internationellt då olika sökmotorer fångar upp dessa akademiska arbeten.

I Research Catalogue registreras och tillgängliggörs konstnärliga forskning internationellt.

Lathund för registrering i DiVA för studenter - sv
Lathund för registrering i DiVA PhD/Doktorander - eng
Lathund för registrering i DiVA personal - sv
Lathund för registrering i Research Catalogue - sv

 

Mall för titelsida för uppsats 
Titelsidan ska innehålla de delar och den formatering som visas enligt dokumentet Titelsida studentuppsats.
Sist på sidan ska SKH:s logga finnas. Hämta den här: SKH:s logotyp
Kopiera inte mallen eftersom det kan störa resten av formateringen i dokumentet utan skapa titelsidan i den egna formateringen så den ser ut som mallen. Tänk på att detta blir en egen sida som kan påverka sidnumreringen.

 

För att söka i DiVA och Research Catalogue se under fliken Söka här på bibliotekets sidor.