Publicera forskning och examensarbeten

Avslutad forskning och avslutade examensarbeten publiceras i DiVA och i Research Catalogue.

DiVA

DIVA är en publikationsdatabas för 47 svenska lärosäten samt myndigheter. Databasen lagrar och ger åtkomst till studenters och forskares avslutade arbeten samt ger möjlighet till publicering.

Besök DIVA.

Information om DIVA samt lathund för publicering finner du på Stockholms konstnärliga högskolas intranät.

 

Research Catalogue

Research Catalogue (RC) är en internationell, sökbar och flermedial databas. RC lagrar, publicerar och sprider konstnärlig forskning.

Besök RC.

Information om RC samt lathund för publicering finner du på Stockholms konstnärliga högskolas intranät.

 

SwePub

Publicerad forskning vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar m.m.

Besök SwePub.