Läshinder

Lyssna på litteraturen!

Om du har läsnedsättning kan du ladda ner kurslitteratur från databasen

 Legimus.png


Så här gör du:

Presentationsfilm

Myndigheten för tillgängliga medier är den myndighet i Sverige som anpassar kurslitteratur för universitets-och högskolestudenter med läshinder.

MTM.png

Kontakta bibliotekarien som hjälper dig att få tillgång till den inlästa litteraturern.