Lånerutin:

Dans- och cirkushögskolan

 

Dansaffisch.jpg
Wilhelm Kåge 1916
 

När du hittat en bok som du vill låna fyller du i pappersblanketten Boklån. På disken finns en instruktion hur du fyller i blanketten.  Kurslitteratur, med gul markering på bokryggen, får du låna i en vecka. Övriga böcker får du låna i 30 dagar. Vill du låna om? Kom in till biblioteket och fråga bibliotekarien eller skriv till  biblioteket.doch@uniarts.se

Om lån inte återlämnas när lånetiden överskridits skickar biblioteket en faktura. Låntagaren blir skyldig att betala de förkomna medierna.

För närvarande gäller följande ersättningsavgifter:

Bok……………………300 kr
CD ……………………300 kr
Video/dvd…………….300 kr
Uppsats………………  50 kr
Tidskriftsnummer……  50 kr