Lånerutin:

Biblioteket Brinellvägen
samlingar inom dans och cirkus

 

Dansaffisch.jpg
Wilhelm Kåge 1916
 

När du hittat en bok som du vill låna fyller du i pappersblanketten Boklån. På disken finns en instruktion hur du fyller i blanketten.  Kurslitteratur, med gul markering på bokryggen, får du låna i en vecka. Övriga böcker får du låna i 30 dagar. Vill du låna om? Kom in till biblioteket och fråga bibliotekarien eller skriv till  biblioteket@uniarts.se