X Position

X Position.jpg

SKH:s publikationsserie heter X Position
och är en kanal för publicering av den seniora forskningen men även doktorandarbeten samt utvecklingsarbeten. Seriens form är inte beroende av bidrag med traditionell textbaserad media utan kan vara film, ljud, bild eller en webbplats. 

En mall är framtagen för textbaserade bidrag men även andra utformningar är möjliga. Bidragen till serien skall godkännas av Forskningscentrum samt Bibliotek och Arkiv.

Länk till den senaste listan över publikationer i X Position i LIBRIS.