Arkivet

Arkivet vid SKH är en del av avdelningen Bibliotek och Arkiv.

I SKH:s arkiv finns handlingar från 1908 och fram till i dag. Här finns t.ex. protokoll, trycksaker, examensbevis, självständiga arbeten, dokumentationer av föreställningar, pressklipp och forskningshandlingar. Läs mer om de olika arkiven, deras historia och sökingångar i SKH:s Arkivbeskrivning.

Frågor rörande allmänna handlingar skickas till registrator@uniarts.se

Agnes Sjöbrandt, Arkivarie
Tel: 08-49400266

agnes.sjobrandt@uniarts.se

Målbeskrivning Bibliotek och Arkiv 2020