Arkivet

Arkivet vid SKH är en del av avdelningen Bibliotek och Arkiv.

I SKH:s arkiv finns handlingar från 1908 och fram till i dag. SKH förvaltar arkiven efter föregångarna Dramatiska institutet, Teaterhögskolan, Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola. Här finns t.ex. protokoll, trycksaker, examensbevis, självständiga arbeten, pressklipp och forskningshandlingar. Arkiven innehåller också audiovisuella handlingar i form av dokumentationer av föreställningar, filmproduktioner och radioproduktioner. Läs mer om de olika arkiven, deras historia och sökingångar i SKH:s Arkivbeskrivning.

Frågor rörande allmänna handlingar skickas till registrator@uniarts.se

Agnes Sjöbrandt, Arkivarie
Tel: 08-49400266

agnes.sjobrandt@uniarts.se

Målbeskrivning Bibliotek och Arkiv 2020