Porträttbild av Ylva Hofvander Trulsson
Information
 

Ylva Hofvander Trulsson ny prefekt på danspedagogik

2021-03-31

Ylva Hofvander Trulsson har idag anställts som lektor i pedagogik inom det konstnärliga området med uppdrag som prefekt på institutionen för danspedagogik på Stockholms konstnärliga högskola.

Ylva Hofvander Trulsson är docent i musikpedagogik, inriktning migration, och arbetar idag som vicedekan för forskning på Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet. Hennes forskning är tvärdisciplinär inom det konstnärliga området (musikpedagogik, utbildningssociologi, interdisciplinary arts och konstpedagogik/museologi) och har under en lång rad år varit externfinansierad.

Hon har varit gästforskare vid University of Cambridge, på Høgskolen i Innlandet och ämnesansvarig på Linnéuniversitetet (institutionen för Musik och Bild). Ylva har lång erfarenhet av att arbeta med kvalitetssäkring i högre konstnärlig utbildning i såväl Sverige som Danmark. Under senare år har hon byggt upp den högskolepedagogiska kursverksamheten på Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet och även varit kursansvarig för den högskolepedagogiska utbildningen på SKH under drygt två års tid.

Ylva Hofvander Trulsson planeras tillträda sin anställning 1 juni 2021.