Information
 

Ylva Hofvander Trulsson invald i VR:s utbildningsvetenskapliga kommitté

2021-11-22

Stockholms konstnärliga högskolas professor i estetiska ämnens didaktik, Ylva Hofvander Trulsson, har valts in i Utbildningsvetenskapliga Kommittén hos Vetenskapsrådet (VR). Kommittén, som bland annat fördelar medel för utbildningsforskning, är det högsta forskningsorganet inom utbildningsvetenskap i Sverige.

Utbildningsvetenskapliga kommittén beslutar om vilka utlysningar som ska göras inom utbildningsvetenskap hos Vetenskapsrådet. De beslutar också om vilka ansökningar som ska beviljas bidrag. Dessutom följer kommittén upp, utvärderar och tar fram strategier för forskningsområdet, till exempel genom forskningsöversikter. Som alla kommittéer vid VR har man också stort inflytande när det gäller att styra prioriteringar i underlaget till regeringens forskningsproposition.

Ylva Hofvander Trulsson, som även är prefekt vid Institutionen för Danspedagogik, berättar att hon känner sig oerhört hedrad över uppdraget.

– För mig är det kanske den finaste utnämningen jag fått under min karriär, säger hon.

– Som ledamot har man stora möjligheter att påverka utvecklingen inom fältet.

Det är också glädjande, menar Ylva Hofvander Trulsson, att en forskare som arbetar med konstnärliga ämnen nu för ovanlighetens skull tar plats i kommittén.

– Att de konstnärliga ämnena får en röst är centralt för att bevaka och belysa de här frågorna inom den utbildningsvetenskapliga forskningen, säger Ylva Hofvander Trulsson.

– Jag tror också att närvaron av konstnärliga ämnen i de här sammanhangen ökar påverkansmöjligheterna för konstnärliga ämnen i samhället i stort. Utbildningsforskning är inte bara pedagogik utan innefattar också sociologi, statsvetenskap, språkforskning och mycket mer. Det finns potential att lyfta fram hur viktiga estetiska ämnen är i samhället, i skolan och i människors liv. Det är ett viktigt uppdrag i kommitténs arbete som jag gärna tar på mig.