Information
 

VIS #6, tema ”Smitta” – och Open Call för VIS #8

2021-10-20

I går, 19 oktober, släpptes nummer sex av VIS – Nordic Journal for Artistic Research, med temat ”Smitta”. När redaktionskommittén för tidskriften bestämde temat i mars 2020 kändes smitta som ett högst dagsaktuellt ämne. Men det var knappast någon som anade då hur mycket smitta skulle komma att påverka våra samhällen – eller hur många frågor om konsten och smittan som skulle dyka upp och plötsligt bli brinnande viktiga.

Idag kan vi inte annat än att betrakta begreppet smitta i ett annorlunda ljus, dels utmattade som vi är av mer än ett och ett halvt års tung pandemi, dels på grund av begreppets utslitenhet och ensidiga associationer, säger Anna Lindal, redaktör för numret.

Den globala pandemin, som från början i numret bara var en av många ingångar i hur smitta, beröring, referens och transmission fungerar i konsten, har under det senaste året vuxit till en av de stora ödesfrågorna för kulturen och skakat om mångas sätt att skapa konst på. Det är också en av utgångspunkterna i ett flertal av de expositioner som finns med i numret.

Biologisk infektion och ”konstnärlig smitta” sker på likande sätt – det krävs en beröring, en närhet, en utsatthet, berättar Anna Lindal.

En överföring sker inte på distans, eller i isolering. Konsten och konstutövandet har under pandemin genomgått stora förändringar och vi ser prov på några av dessa förändringar och anpassningar i detta nummer av VIS.

Numret består av fem expositioner med konstnärlig forskning som på olika sätt behandlar det smittande och berörande, i process, i betraktelse, i analogier och i exempel på närhet och beröring som oskattbara beståndsdelar i musik och performance. Med finns också ett samtal mellan tre av redaktionskommitténs medlemmar som tar upp frågeställningar om kulturen i pandemin och bortom den.

Läs det nya numret och se samtalet här

Expositioner i numret

  • Soft to the Touch: Performance, Vulnerability, and Entanglement in the Time of Covid. Jennifer Torrence
  • Corona Influentia och den mörkare materian. Timo Menke
  • Viral Drawings: Transmission BC / QT / AV. Karen Schiff
  • Smitte som skapelsesmaskin. Liv Kristin Holmberg
  • The Plot, The Compositor, Mourning/Mistakes. Alexandra Crouwers

Open Call för VIS #8

Samtidigt som VIS #6 släpps öppnar också utlysningen för att medverka i VIS #8. Utlysningen har tema ”Om regler och alternativ” och redaktörer är Serge von Arx och Eliot Moleba. Deadline för att medverka i VIS #8 är 6 januari 2022.

Läs mer om Open Call för VIS #8