Scen sedd uppifrån med tre stolar
Information
 

Uttalande av styrelsen

2020-11-05

Uttalande av styrelsen för Stockholms konstnärliga högskola 2020-11-03

Styrelsen vill uttala sitt stöd och sin solidaritet med vår högskolas alla begåvade och ambitiösa studenter och anställda vars studie- och arbetssituation avsevärt försvårats. Vi delar deras oro. Vi utrycker också vår uppskattning för deras engagerade insats i denna svåra tid för oss alla.

Vi vill även uttala vår solidaritet med kulturlivets alla verksamhetsföreträdare och konstnärliga utövare i den kris som pandemin försatt oss i.

Det är styrelsens vilja att på de sätt som är möjliga stödja och underlätta för studenterna i deras fortsatta studietid.