Information
 

UKÄ ifrågasätter kvaliteten på ämneslärarprogrammet i dans

2020-02-19

Ämneslärarprogrammet i dans vid SKH får ifrågasatt kvalitet i UKÄ:s granskning av ämneslärarutbildningar i grundskolan och gymnasiet.

UKÄ har utvärderat kvaliteten på 103 ämneslärarutbildningar för grundskolan och gymnasieskolan. Av dessa får 59 omdömet hög kvalitet och 44 ifrågasatt kvalitet. Utvärderingen omfattar bild, dans, idrott och hälsa, matematik, musik, samhällskunskap och svenska.

UKÄ ger ämneslärarprogrammet i dans omdömet ifrågasatt kvalitet. Beslutet innebär att SKH har ett år på sig att vidta nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med bristerna. Om ett år, vårterminen 2021, tittar UKÄ på de åtgärder som vidtagits och gör en ny bedömning.

Brister i vetenskaplig kompetens
Kritiken gäller främst brister i den vetenskapliga kompetensen och i den professionsrelaterade kompetensen som inte står i proportion till utbildningens volym, innehåll och genomförande på kort och lång sikt enligt UKÄ. SKH behöver även stärka hur vetenskapsteori och ämnesdidaktisk teori integreras i kompetensområdet dans på avancerad nivå.

Påverkar inte studenternas examen
-Omdömet från UKÄ påverkar inte studenterna på ämneslärprogrammet i dans. Alla som är antagna till programmet kommer kunna få ut en examen som behörig ämneslärare i dans, säger Beata Alving, prefekt vid Institutionen för danspedagogik.

Fler åtgärder på gång
SKH har sedan tidigare vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra kvaliteten på utbildningen. Institutionen har till exempel redan rekryterat en gästprofessor på vetenskaplig grund och en adjunkt med lärarexamen och professionsrelaterad kompetens.
- Vi kommer nu att ta fram en åtgärdsplan och diskutera hur programmet kan utvecklas, säger Beata Alving.

Även beröm av UKÄ
Trots kritiken fick ämneslärarutbildningen i dans också en hel del positiva omdömen. UKÄ menar bland annat att SKH redovisar en övertygande programstruktur, där ämneskurserna och kurserna i den utbildningsvetenskapliga kärnan integreras tydligt med den verksamhetsförlagda delen av utbildningen som behandlar och examinerar både didaktiska, ämnesdidaktiska och metodiska aspekter.