Information
 

Bokmässan: Tre forskare från SKH presenterar sin forskning

2021-09-21

Bokmässan i Göteborg, Nordens största kulturevenemang, återvänder för 37:e gången i ordningen, nu både online och på plats på Svenska Mässan. Och den här gången är tre konstnärliga forskare från Stockholms konstnärliga högskola med och berättar om sin forskning på mässans största arena för populärvetenskap.

Söndag 26 september blir en fullspäckad dag för de som är intresserade av Stockholms konstnärliga högskolas forskning. Först medverkar SKH:s profilprofessor i kroppsliga och vokala praktiker John-Paul Zaccarini i inspelningen av livepodden Tender Transformation 9:30 på Globala torget.

Sedan följer presentationer av två forskare som en del av Forskartorget. Klockan 11:10 berättar SKH:s professor Bengt Bok om sin bok De anonyma. Ett dokumentärt minnesprojekt, som utgår från ett forskningsprojekt på SKH som handlar om att kroppsligt och känslomässigt närma sig boende i en by byggd kring ett koncentrationsläger i Tyskland.

– Jag ser att jag i programmet är omgärdad av akademisk vetenskaplig forskning, berättar Bengt Bok.

– Det ska bli spännande att höra reaktionerna på mitt sökande när jag utrycker: ”Det finns inget resultat i min forskning, inget svar, frågorna är inte ställda för att besvaras eftersom de då skulle ge ett slutgiltigt svar, ett slutgiltigt svar som inte finns. Det här är inget svar, det är en väg att betrakta.”

Klockan 13:35 följer Marie Fahlin, som precis har avlagt sin doktorsexamen på SKH, och presenterar under titeln Centaurering – curatra dressyrens koreograf sitt doktorandprojekt, där metoder från tre olika kunskapsfält, curatering, koreografi och dressyr, korsbefruktat varandra.

– Jag ser fram emot att få dela med mig av forskningsprojektet och att få vara en av dem som representerar konstnärlig forskning i detta sammanhang, säger Marie Fahlin.

– Likväl som det är väldigt spännande att möta en annan publik än den inom akademin och konstfältet så är det också viktigt att flera olika forskningsområden får tillfälle att mötas och berika varandra, dela kunskaper och förhoppningsvis initiera nya frågor! 

Bild: Forskartorget vid Bokmässan i Göteborg. Foto: Anna Sigvardsson CC BY-NC 2.0