Information
 

Stockholms stad besökte SKH

2019-11-07

Kultur- och stadsmiljöborgarrådet Jonas Naddebo besökte nyligen SKH. Syftet med besöket var att ge honom en inblick i SKH:s verksamhet och söka stöd för planerna på ett gemensamt campus.

Förutom Jonas Naddebo deltog Tina Jahnke, biträdande borgarrådssekreterare, och Anna Rygård, stadsutvecklingsstrateg på kulturförvaltningen i Stockholms stad i besöket.

Som kultur- och stadsmiljöborgarråd ansvarar Jonas Naddebo för kulturnämnden. Han har tidigare arbetat på Skanska med bland annat social hållbarhet.

Besöket var ett led i SKH:s arbete med att skapa förutsättningar för ett gemensamt campus i slakthusområdet. Delegationen från Stockholms stad fick möta studenter och lärare från olika delar av SKH och förflyttade sig mellan SKH:s olika adresser.
- En av våra utmaningar är att vi är så utspridda. Detta blev tydligt för våra gäster under besöket, säger Åsa Johansson, biträdande fastighetschef och projektledare för campusprojektet.

Samlokalisering ger möjligheter
Besökarna fick också höra om SKH:s konstnärliga forskning och rektor Paula Crabtree beskrev SKH:s samverkan med samhället och de möjligheter en samlokalisering i slakhusområdet skulle medföra för både SKH och staden.
- Det blev ett lyckat besök. Våra gäster fick se och uppleva mycket under några timmar och jag är glad över att så många ville ställa upp och visa upp den mångfald som finns i vår verksamhet. Jag hoppas att gästerna lärde sig mycket om oss och ser på vilket sätt vi kan vara en resurs för Stockholm och en nyckelspelare i utvecklingen av slakthusområdet, säger Åsa Johansson.

Josette Bushell-Mingo och Jonas Naddebo (2).jpg

Jonas Naddebo och hans kollegor från Stockholms stad togs emot
av prefekten Josette Brushell-Mingo vid Institutionen för skådespeleri.

IMG_1724.jpg

Delegationen mötte bland annat studenter vid Institutionen för opera.

Film o media naddebo (2).jpg

Vid Institutionen för film och media visade Mirko Lempert sin 
previsualiseringsforskning.