Information
 

Stockholms konstnärliga högskola förnyar utbildningarna i film och media

2019-10-15

Utbildningarna i film och media vid Stockholms konstnärliga högskola förändras från och med höstterminen 2020. Elva inriktningar på kandidatprogrammet görs om till fem.
- Vi gör nu en bredare bas i utbildningarna och flyttar specialiseringarna högre upp till den avancerade nivån, säger Maria Hedman Hvitfeldt, prefekt vid Institutionen för film och media.

Maria_Hedman Hvitfeldt.jpg
Maria Hedman Hvitfeldt, prefekt vid Institutionen för film och media.

I dag ger institutionen ett kandidatprogram med elva inriktningar. Från och med hösten 2020 görs de elva inriktningarna om till fem. De nya utbildningarna utlyses den 15 november 2019.
- Det bästa från våra nuvarande utbildningar kommer att finnas kvar, men i ny form som skapar bättre förutsättningar att driva konstnärlig utveckling inom vårt fält och vara relevanta i ett föränderligt medielandskap, säger Maria Hedman Hvitfeldt.

Gemensamt första år

Det nya kandidatprogrammet i film och media riktar sig till den som vill skaffa grundliga kunskaper för arbete inom film, tv och radio och påbörja utvecklingen av ett konstnärskap inom medieområdet. Det första året är gemensamt för alla inriktningar. År två och tre är specifika för varje inriktning och ges i samarbete med andra inriktningar. Det blir till exempel en inriktning i regi, där studenterna utvecklar kunskaper inom både fiktion och dokumentär för att sedan välja uttryck längre fram i utbildningen.
Det nya programmet har många valbara kurser vilket ger utrymme att individuellt forma sin utbildning. Efter examen kan studenterna arbeta med film och media inom sin inriktning eller söka ett masterprogram där man specialiserar sig ytterligare och fördjupar sitt konstnärskap. 

Flera nya masterutbildningar

I samband med att kandidatutbildningen görs om utvecklar Stockholms konstnärliga högskola även ett antal inriktningar på masternivå.

-Vi flyttar upp en del av de moment vi idag gör på kandidatnivå till masternivå för att på så sätt kunna ta till vara på de fördjupningsmöjligheter vi numera har på den avancerade nivån. Den konstnärliga forskningen tillåter oss att ta film och mediaområdets frågor till en ytterligare nivå. Våra forskare och doktorander arbetar redan idag med studenter på den avancerade nivån vilket ger mycket intressanta möjligheter för utveckling av film- och mediekonsten, säger Maria Hedman Hvitfeldt.

Utbildning som speglar förutsättningarna

Maria Hedman Hvitfeldt menar att den nya programstrukturen gör skillnaden mellan kandidat, master och forskning på institutionen tydligare.
-Den gör det möjligt för institutionen att bli en mer relevant och attraktiv partner i samverkan med bransch och andra. Den ökar också möjligheterna att bli antagen till kandidatutbildningarna eftersom kompetenser som inte kräver förkunskaper av produktion inom och film- och mediabranschen främjas, menar hon.

Ger goda valmöjligheter

Enligt Maria Hedman Hvitfeldt ger den nya programstrukturen studenterna goda valmöjligheter.
- Efter kandidatexamen kan de välja olika vägar vidare. De kan utifrån den inriktning de gått arbeta med relevanta uppgifter inom radio, tv och film eller fortsatta studera på avancerad nivå för att specialisera inriktningen och fördjupa det egna konstnärliga uttrycket.