image Martin Argyroglo photo pl us Bauer palm collage ©Eleanor Bauer
Information

Sommarserie om SKH:s forskning

2020-06-30

Passa på att ta del av den spännande forskning som bedrivs på SKH. Vi har idag ett femtiotal pågående konstnärliga forskningsprojekt och under sommaren kommer vi att lyfta fram forskningen i en sommarserie på Facebook.

Sommarserien kommer att bestå av filmer på våra forskare och doktorander samt forsknings-, doktorand- och utvecklingsprojekt. Allt som delas på Facebook finns givetvis även att ta del av på vår webbplats.

Sommarserien pågår på vår Facebooksida fram till 3 juli.

SKH:s Facebooksida (om du vill följa serien)

Publicerade inlägg på Facebook

3 juli – Wilhelm Carlsson, Professor i musikdramatisk gestaltning. Läs mer om Wilhelms forskning: Pendlingar. Se forskningfilm.

30 juni – Kersti Grunditz Brennan, Doktorand i film och media, Lektor i filmklippning. Se trailern till filmen BLOD: trailer BLOD. Besök doktorandprojektet Entering the Frame – Agency of the Editor.

26 juni – Tove Dahlberg, Doktorand i opera. Besök doktorandprojektet ”Släpp sångarna loss!”.

23 juni – John-Paul Zaccarini, Biträdande professor i cirkus. Se publikationer samt forskning och utvecklingsarbete: John-Paul Zaccarini. Se filmen The MixRace MixTape och filmen Brother: An intersectional reparation fantasy.

16 juni – Cecilia Roos, Vice-rektor i forskning och professor i konstnärliga praktiker. Läs mer om forskningen: Cecilia Roos. Se forskningsfilm.

12 juni – Carina Reich, Doktorand i scenkonst. Besök doktorandprojektet "The absent becoming present – idéers förvaltning och förverkligande inom kollaborativa kreativa processer". Se forskningsfilm.

9 juni – Eleanor Bauer, Doktorand i koreografi. Besök doktorandprojektet CHOREO|GRAPHY. Se forskningsfilm.

Om konstnärlig forskning och forskarutbildningen på SKH

SKH:s forskningsområde är Konstnärliga praktiker. Det innebär bland annat att all forskning genomförs med utgångspunkt i konstnärlig praktik. Idag rymmer forskningen ett brett spektrum av undersökande och reflekterande praktiker, metoder och begrepp med konstnärlig förankring i arkitektur, bildkonst, cirkus, dans, design, film, fri konst, fotografi, konsthantverk, koreografi, litterär gestaltning, media, musik, opera, performance och scenkonst.

Konstnärlig forskarutbildning är en central del av SKH:s forskningsmiljö. Sedan 2016 har SKH tillstånd att utfärda konstnärlig examen på forskarnivå i konstnärliga praktiker, och vi erbjuder forskarutbildning i ämnet performativa och mediala praktiker. De fyra inriktningarna som ingår i ämnet är film och media, koreografi, opera samt scen och för närvarande har SKH 22 doktorander fördelade över inriktningarna.

Här kan du ta del av all forskning:

Forskningsfilmer
Forskningsprojekt

Kom ihåg att prenumerera på vårt forskningsnyhetsbrev som kommer ut ca. 1 gång i månaden. Prenumerera