John-Paul Zaccarini och Kent Olofsson
Information
 

SKH:s nya profilprofessorer

2021-01-21

SKH välkomnar två nya profilprofessorer: John-Paul Zaccarini och Kent Olofsson

John-Paul Zaccarini, tidigare biträdande professor i cirkus på SKH, tillträdde som professor i scen för profilområdet Kroppsliga och vokala praktiker redan under hösten 2020. På fredag 22 januari kl. 14.00 medverkar John-Paul på SKH:s Forskningsveckas sista dag – välkommen att närvara på presentationen FutureBlackSpace med John-Paul Zaccarini och Josette Bushell-Mingo. Läs mer: Forskningsveckan, 22 januari 2021.

Kent Olofsson, kompositör, tillträdde som professor i scen för profilområdet Koncept och komposition i januari 2021. Han har tidigare arbetat på Musikhögskolan i Malmö. Välkommen att närvara på SKH:s kommande onsdagsseminarium (internt för SKH), 27 januari kl. 13.00, då Kent presenterar sig själv och sitt konstnärliga arbete och forskning som befinner sig i ett brett interdisciplinärt fält inom scenkonst. Läs mer på SKH:s intranät: Forskningsseminarium 27 januari.

Läs mer om profilområdena:

Profilområdet Kroppsliga och vokala praktiker

Profilområdet Koncept och komposition