Information
 

SKH tar avstånd från SD-politikers försök att förhindra författarbesök

2019-11-08

Paula Crabtree, rektor vid Stockholms konstnärliga högskola, och Maria Hedman Hvitfeldt, prefekt vid Institutionen för film och media, tar avstånd från en politikers försök att förhindra ett författarframträdande på biblioteket i Täby. Den aktuella författaren är även student vid Stockholms konstnärliga högskola.

De senaste dagarna har medierna uppmärksammat att en politiker velat förhindra ett författarframträdande i Täby bibliotek. Den aktuella författaren är även student vid Institutionen för film och media vid SKH. Rektor Paula Crabtree och prefekt Maria Hedman Hvitfeldt har formulerat ett uttalande med anledning av händelsen. Läs uttalandet nedan:
 

Paula-Crabtree_web.jpgMaria Hedman Hvitfeldt.jpg

Paula Crabtree och Maria Hedman Hvitfeldt

Uttalande från Paula Crabtree och Maria Hedman Hvitfeldt
Författaren Moa-Lina Olbers Croall är student vid Stockholms konstnärliga högskola. Inför hennes författarbesök på Täby bibliotek den 28 oktober 2019 uppmanade kommunfullmäktigeledamoten Steven Jörsäter (SD) i ett brev kommunen att ställa in framträdandet. Hans motiv var att Olbergs bland annat skulle tala om normkritik och att ”vi (SD) uppfattar normkritik som ett politiskt begrepp som vi reagerar mot.”

Jörsäter skriver också att eftersom ”tjänstemännen ofta har en synnerligen politisk agenda” är det hans plikt ”mot Täbys invånare och mot våra väljare att gå in och styra där så behövs”. Han vill också att ”punkter som biblioteksledningen tror kan uppfattas som kontroversiella hädanefter flaggas i god tid och tas upp i KFN”.

Stockholms konstnärliga högskola menar att konst och kultur är en av grundbultarna i vår demokrati. Konsten utmanar, ifrågasätter och speglar vår samtid och fyller därmed en viktig funktion i vårt samhälle.

Jörsäters försök att stoppa ett författarframträdande som i hans ögon hade ”fel politiskt innehåll” och hans önskan om att bibliotekets programverksamhet framöver ska godkännas av politiker tar vi starkt avstånd från, eftersom vi ser hans agerande som ett allvarligt försök att inskränka yttrandefriheten.

Paula Crabtree, rektor
Maria Hedman Hvitfeldt, prefekt vid Institutionen för film och media