Information
 

SKH tackar den avgående styrelsen

2020-04-30

SKH framför ett varmt tack till ordföranden Kåre Bremer och övriga ledamöter i den avgående högskolestyrelsen som lämnar sina uppdrag den 30 april 2020.

Förordnandet för den nuvarande högskolestyrelsen går ut idag, den 30 april 2020. Ledamöterna tillträdde den 1 maj 2017. Professor Kåre Bremer har varit ordförande för högskolestyrelsen sedan SKH bildades den 1 januari 2014.

SKH vill framföra att stort och varmt tack till Kåre Bremer och övriga ledamöter. Tack för ert engagemang och ert stora kunnande och tack för all tid ni lagt ner på ert uppdrag under en viktig period i SKH:s utveckling.

Den nya styrelsen
SKH välkomnar också den nya styrelsen som tillträder den 1 maj 2020 och ser fram mot ett gott samarbete.

Högskolestyrelsen 1 maj 2020 – 30 april 2023
Följande externa ledamöter har av regeringen blivit utsedda att ingå i SKH:s styrelse för perioden 1 maj 2020 – 30 april 2023.

Professorn Ana Betancour
Verkställande direktören Sture Carlsson (ordförande)
Konsthallschefen Mårten Castenfors
Direktören Johan A. Haarberg
Kommunalrådet Anders Hedeborg
Skådespelaren Gerhard Hoberstorfer
Rektorn Moira von Wright
Kulturrådet Linda Zachrison – utses fr.o.m. 1 juli 2020

De nya lärarrepresentanterna i styrelsen kommer att utses den 25 maj 2020.

Studentrepresentanter
Love Andersson, Studentrepresentant DOCH
Richard Lindström, Studentrepresentant OHS
Tove Myrne Widfors, Studentrepresentant StDH