Logotyp SZFE
Information
 

SKH stödjer uttalande om solidaritet med SZFE

2020-09-08

Higher Arts Education Network har publicerat ett uttalande med anledning av de inskränkningar när det gäller konstnärliga utbildningar som den ungerska regeringen infört. Särskilt fördöms de inskränkningar som gäller Teater och Filmuniversitetet.

I solidaritet med Teater och Filmuniversitet i Budapest, SZFE stöder SKH uttalandet från Higher Arts Education Network och väljer därför att publicera uttalandet i sin helhet.


- Den konstnärliga friheten liksom den akademiska friheten utgör grundbultar i våra demokratier. Varje hot eller reell inskränkning av dessa friheter måste därför bekämpas. Därför är det angeläget för SKH att stödja Higher Arts Education Networks uttalande, säger Paula Crabtree, rektor vid SKH.

 

AEC, Cumulus, EAAE, ELIA and GEECT stand in solidarity with colleague institutions in Hungary and SZFE Budapest in particular.

As European higher arts education networks, we express our deepest concerns regarding the recent direction and implementation of Hungarian policy, which is severely affecting free development of education in the arts. We particularly condemn the undermining of the autonomy of the University of Theatre and Film Arts (SZFE), a renowned 155-year-old higher arts education institution. Free development of education in the arts, together with freedom of artistic expression and freedom of research are cornerstone values of European societies and cannot be negotiated.

We urge the Hungarian government and policymakers to guarantee freedom of development and organisational autonomy for SZFE and all higher arts education institutions in the country.

AEC, Cumulus, EAAE, ELIA, GEECT