Information
 

SKH-forskare kritiserar performancebegreppet i ny bok

2021-04-16

Vi måste få en ny kritisk förståelse om "performancebegreppet.” Det menar lektorn i dansteori Josefine Wikström i sin nya bok nyligen publicerad av Routledge Publishing.

Boken är en revidering av hennes avhandling med samma namn och har två syften. Den är en kritik av det performancebegrepp som enligt Josefine Wikström dominerar inom vetenskapliga discipliner som kulturteori, dans-, performance- och konstteori. Den beskriver också författarens konstruktion av ett nytt, kritiskt performancebegrepp.
- Jag upptäckte att det dominerande performancebegreppet inte gör någon skillnad mellan konst och icke-konst och som därför, när det används på konst och dans, blev icke-historiskt och positivistiskt på ett okritiskt sätt. I boken kritiserar jag detta genom att gå tillbaka till filosofer och filosofitraditioner som ett sådant begrepp delvis bygger på, bland andra den nordamerikanska pragmatisten John Dewey, säger Josefine Wikström.

Avgörande tänkare
I det nya kritiska performancebegrepp, som presenteras i boken, undersöker Josefine Wikström dans och performance utifrån termer som abstraktion, erfarenhet, praktik och struktur.
- Jag använder mig av tänkare som Theodor Adorno och Karl Marx. De är tänkare som är avgörande för att tänka performance inom ett samtida konstparadigm.

Boken är en liten revidering av Josefine Wikströms avhandling med samma namn som hon disputerade med 2017 vid institutionen Centre for Research in Modern European Philosophy i London.
- Jag arbetade med min avhandling i många år, så att få se den bli till ett fysiskt objekt betyder väldigt mycket för mig. Framförallt är jag nyfiken på hur den kommer att tas emot bland olika läsare. Under våren kommer jag arrangera ett boksläpp med ett samtal, berättar hon.

Verksam i 15 år
​​​​​​​Josefine har varit verksam inom dans- och konstvärlden i cirka 15 år, hon är disputerad i filosofi där hennes fokus var samtida konst, dans och performance i relation till frågor om arbete, värde och kritik. Hon är utbildad vid Stockholms universitet, Centre for Research in Modern European Philosophy och London Contemporary Dance School i London och har jobbat som dans- och konstkritiker, curator, dansare och nu främst som forskare och kritiker.

- Jag har jobbat på SKH sedan 2013 och främst på Institutionen för dans, men även undervisat på flera av SKH:s andra institutioner som gästlärare Jag undervisar på kandidat-, master- och doktorandnivå, samt håller i flera fristående kurser. Jag sitter också med i bedömningsgruppen för interna forskningsanslag på SKH, säger Josefine Wikström.

Josefine har använt flera av idéerna i sin nya bok som grundmaterial då hon undervisar på alla nivåer på SKH, nu senast på doktorandkursen Perspektiv på teori och praktik genom konstnärligt skrivande.

Anslag från jubileumsfond
Under 2020 fick Josefine Wikström dessutom ta emot ett stort anslag från Riksbankens jubileumsfond, tillsammans med Kim West och Gustav Strandberg, båda disputerade i filosofi och estetik från Södertörns högskola.

Läs mer om Josefine Wikströms forskningsprojekt Dialectics of the Body