Information
 

SKH-forskare får medel för studie om återkoppling i danspedagogik

2021-11-18

Ninnie Andersson, lektor i Danspedagogik vid Stockholms konstnärliga högskola, är en av två forskare som har tilldelats forskningsmedel på nästan 4,3 miljoner kronor från Skolforskningsinstitutet för ett projekt som i nära samarbete med arbetande lärare studerar faktiska undervisningssituationer i gymnasieskolors dans- och teaterundervisning.

Projektet På STUDS! Praktiknära återkoppling – studie av teater-, undervisning och dans-situationer är ett samarbetsprojekt tillsammans med teaterdidaktikforskaren Pernilla Ahlstrand vid Göteborgs universitet, och löper över tre år.

Projektet är en vidareutveckling av metoden action (re)call som Pernilla Ahlstrand har tagit fram, där man studerar återkopplingssituationer i direkt relation till undervisningen. Genom att stanna upp och fråga kring det som händer i klassrummet – eller genom stimulated recall, att pausa en avfilmad version av lektionen – kommer man in på detaljnivå kring motiveringar och tankesätt som annars skulle förbli dolda.

– Så mycket av kunnandet i våra ämnen, dans och teater, är ofta dold så kallad tyst kunskap och behöver artikuleras, berättar Ninnie Andersson.

– Vår avsikt med det här forskningsprojektet är att språkliggöra återkoppling till elever och uttryck av kunnande i undervisningen i dans och teater i gymnasieskolan.

 Arbetet sker i mycket nära samarbete med lärare på två skolor, Schillerska Gymnasiet i Göteborg och Fryshuset Gymnasium i Stockholm. Lärarna kommer vara delaktiga i projektet och agera medforskare, berättar Ninnie Andersson.

– Ofta forskar man på lärare, att man studerar vad lärare gör och sedan analyserar det i efterhand. Men här är istället lärarna med i forskningsprocessen, i analysen, i samtalen och diskussionerna. Det känns rimligt att forskningen kommer så nära lärarna så att forskningsresultaten blir en del av deras undervisningspraktik.

Ett ovanligt ämne

Skolforskningsinstitutet är en myndighet under Utbildningsdepartementet som bildades 2015. Bland flera andra uppdrag delar de årligen ut projektmedel till vetenskapliga forskningsprojekt som kan stödja verksamma lärare och hjälpa dem se till att deras undervisning sker på god vetenskaplig grund. I år fick 13 projekt dela på sammanlagt 51 miljoner kronor.

– Jag tror att en del i varför Skolforskningsinstitutet valt att ge oss forskningsmedel är att forskning inom våra skolämnen, i alla fall i en svensk kontext, är mycket begränsad, säger Ninnie Andersson.

– Det känns verkligen som ett erkännande av dans och teater som skolämnen att de lyfter fram det dans- och teaterpedagogiska såhär. Det är fantastiskt!