Information
 

SKH deltar i konstnärligt forskningsprojekt genom att iscensätta brist på el

2020-11-20

Under Vetenskapsrådets symposium för konstnärlig forskning 25-26 november 2020 – ”Working Together”, kommer SKH:s doktorand Lina Persson att tillsammans med hela SKH genomföra en nedstängning, genom att iscensätta en brist på el och energi. Detta är ett sätt att prova hur våra forskningsfrågor kan genomsyra och vara en del av hela organisationen.

Nedstängningen är en del av Lina Perssons projekt Klimaträttvist Världande, som presenteras under symposiet. Linas projekt går bland annat ut på att prova olika slags resursbrister.

-Ett avbrott är ju en förutsättning för att kunna stanna upp och ifrågasätta nuet tänker jag, i avbrottet finns en möjlighet att föreställa sig alternativ, föreställa sig omfördelning, omvärdering av nuet. När man slutar göra det man brukar, öppnar man upp för att det kan uppstå något annat. Om vi kan koppla loss oss, i det här fallet från hur vi sitter ihop genom vår energiförbrukning, så kanske vi kan koppla ihop oss på nya sätt, baserat på något annat. Jag har redan, genom förarbetet med denna ide mött många av mina kollegor på olika avdelningar på helt nya plan, genom ett engagemang och starka band till något som vi inte visste innan att vi delade, säger Lina Persson, doktorand i film och media på SKH. 

Lina_Persson_550.jpg
Lina Persson, doktorand i film och media på SKH

Lina Perssons forskningsfråga
Tänk om framtida generationer kunde konfrontera oss med vårt överuttag av resurser, ingripa och störa det? Så lyder en av forskningsfrågorna i Lina Perssons konstnärliga forskningsprojekt Klimaträttvist Världande. Genom en intervention i form av ett strömavbrott ställer sig högskolan denna fråga i ett gemensamt performance. Performancen är tänkt att generera en gemensam erfarenhet och kunskap om resursbegränsningar för att förstå något om framtida förhållanden för konstnärliga processer. Interventionen är även ett sätt att representera forskningsprojektet vid Vetenskapsrådets symposium för konstnärlig forskning 2020 – ”Working Together”, där Lina Persson presenterar sitt projekt den 26 november med start klockan 10.25.

Ledningens konsekvensanalys
Ledningen har gjort en konsekvensanalys som visar hur ett el- och energiavbrott skulle kunna påverka SKH. Detta blir även en viktig del i den livscykelanalys som Lina utför i samarbete med Anna Björklund och Karin Lagercrantz på KTH, via NAVET.  

-Vår konsekvensanalys visar hur mycket vi faktiskt kan genomföra under denna halvtimme, utan att stänga av hela högskolan. Analysen gav oss också fler svar än vi frågat efter. Vi fick till exempel en tydligare syn på vår energiförbrukning, så redan nu är vi mer medvetna om hur vi kan göra fler aktiva och bättre val för en hållbar högskola, säger Paula Crabtree, rektor på SKH.

Paula Crabtree 550x560.jpg
Paula Crabtree, rektor på SKH

Lina Persson berättar att hon hämtat inspiration från olika händelser och upplevelser i livet. Ett exempel på en nedstängning hon inspirerats av inträffade en dag för flera år sedan, när hon vabbade sin dotter. De lekte strömavbrott en hel dag och det förändrade allt de tog sig till under dagen. Hon beskriver det som spännande och inspirerande att se och göra saker på ett annat sätt än det vanliga.

-Det betyder så mycket för mig att SKH gör detta tillsammans med mig. Det har betydelse på så många olika sätt. Det skulle bland annat kunna vara som ett vaccin, att som högskola mentalt öva för kriser och avbrott. Det skulle också kunna vara en tyst stund där vi kan dela sorgen över allt som dör i den här tiden av massutdöende, säger Lina Persson.

Nedstängning
Den 26 november kl 10.25-11.00 kommer SKH delta i Lina Perssons nedstängning. Genom att till exempel föreställa sig att inflödet av energi och resurser plötsligt stängs av genom att släcka lampor, inte spola vatten ur kranarna eller drar ur sladdar. Slå av element, stänga av datorer, blockera hissar, vara observanta på situationerna som uppstår i och med detta. Visa solidaritet för dem som hamnar i kläm, hjälps åt och reflekterar. Några kan även medgestalta avbrottet utifrån de olika konstformer de befinner sig i.

-För oss är det självklart att stötta Lina Perssons projekt. Hennes forskningsfrågor ligger helt i linje med våra mål för en hållbar högskola och hur vi ständigt arbetar framåt med miljö- och hållbarhetsfrågor, avslutar Paula Crabtree.

Linas forskningsprojekt drivs med stöd från Vetenskapsrådet & NAVET.