Information
 

SKH deltar i branschdag för en jämlikare dansscen

2020-11-16

Skånes Dansteater bjuder in till en branschdag för en jämlikare dansscen. Från SKH deltar Annika Notér Hooshidar som ska presentera vad SKH, institutionen för danspedagogik och institutionen för dans, har utvecklat sedan Dansfunk 2012.

Redan 2012 inledde Skånes Dansteater en resa för en jämlikare dansscen med festivalen DansFunk. DansFunk blev på många sätt ett startskott nationellt kring dans och funktionsvariationer och frågan om ”Vilka kroppar får ta plats på scenen? Nu bjuder de in till Dansfunk Branschdag 20 november.

Annika_Notér Hooshidar_300x240.jpgAnnika Notér Hooshidar, Lektor i modern och nutida dans på Institutionen för danspedagogik kommer under seminariet Dansutbildningar i förändring att tala om vad utbildningarna på SKH har gjort/gör och hur vi arbetar vidare med detta. Exempelvis har SKH deltagit i och varit medarrangör till serien Xchange perspectives i samarbete och med initiativ från Dansens Hus.

Läs mer på Skånes dansteaters webbplats.