ISDRS 2022
Information

SKH är värd för ISDRS forskningskonferens 2022

2020-11-16

ISDRS årliga forskningskonferens 2022 kommer att äga rum i Stockholm. Som värdar för konferensen står Stockholms konstnärliga högskola tillsammans med Enskilda högskolan Stockholm, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Försvarshögskolan, Handelshögskolan och Södertörns högskola.

ISDRS, International Sustainable Development Research Society, är ett globalt nätverk som länkar samman den akademiska forskningen inom hållbarhet med hur den praktiskt används. ISDRS:s årliga forskningskonferens kommer att äga rum i Stockholm år 2022 och övergripande tema blir den kulturella dimensionen av hållbar utveckling. Fyra nyckelord att ta fasta på är: konst, kultur, mänskliga rättigheter och mod.

De samhällsutmaningar vi står inför går inte längre att kommentera, hantera eller åtgärda med bara en vetenskapsgrund. Det måste till ett mycket mer holistiskt tänk för att det ska bli bra, t.ex att låta vetenskaplig forskning och konstnärlig forskning stimulera varandra. Vi har forskat mycket kring hållbar utveckling i ett antal år. Nu vill vi skapa ytterligare kunskap genom att nya grupperingar får chansen att formeras och nya ämnen kommer samman som de inte gjort på ett lika självklart sätt tidigare, säger Peter Dobers, professor i företagsekonomi vid Södertörns högskola och initiativtagare till 2022-konferensen.

Fram till sommaren 2021 bjuder samtliga sex värdar (Stockholms konstnärliga högskola, Enskilda högskolan Stockholm, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Försvarshögskolan, Handelshögskolan i Stockholm och Södertörns högskola) in till ett antal träffar och seminarier. Där kommer forskare få möjlighet att bygga nya relationer, berätta om idéer eller redan påbörjade projekt som knyter an till hållbarhetsforskningen. Tanken är att redan nu lägga grunden för det som senare blir de seminarier och föreläsningar deltagarna samlas kring.

Onsdagen 9 december 2020 kl. 13.00–16.00 bjuder vi på Stockholms konstnärliga högskola in till seminarium inom ramen för onsdagsseminarierna, mer information om detta seminarium, dagordning och innehåll, kommer inom kort.

Mer information om ISDRS 2022

För mer information om konferensen, se blogg.sh.se/isdrs2022/

Vill du veta mera om SKH:s medverkan? Kontakta: Anna-Carin Stymne, Forskningskansliet, anna-carin.stymne@uniarts.se